welkom


bij de Utrechtse Userrooms
De HC lokaties ( Rijnkade [sloot op 1 juni 2004] en Stationsplein [sluit in 2006] )   zijn op zeventien september 2001 vanaf zeven uur in gebruik genomen
Het beheer gebeurt door Centrum Maliebaan onder regie van de GG&GD
Sinds 1 juni 2004 continu open (tot 1-7-2004 van 7:00 tot 23:00 uur)Zaterdag 22 december 2001 is Leidse Veer - De Stek om 10:30 geopend en om 16:00 uur in gebruik genoemen
De Stek heeft inmiddels de tijdelijke voorziening De Stoep vervangen. Het beheer wordt gedaan door GG&GD

sv 2005/105

sv gemeente utrecht 2005/20 zonder antwoord ?

pas-informatie spreekuur

hdgu spreekuren

© hdgu utrecht 2001
Vanaf tweeentwintig juli tweeduizend en één (14:00 uur): maal opgevraagd