HDGU plan 2000

Voorwaarde voor de beschikbaarstelling van amendement AD is een uitgewerkt plan.
Zelforganisatie van [harddrugs]verslaafden is echter een uiterst moeizaam karwei.
Velen zullen het ook als volstrekt onmogelijk beschouwen en zich tevreden stellen met een coŲrdinator en een aantal wiw mensen in een pand. Liefst ex-gebruikersters.
Dat is echter niet de ambitie van de HDGU.
Wat dan wel? We weten het eenvoudig zelf ook nog niet helemaal precies, dat brengt deze ambitie nu eenmaal met zich mee.
Duidelijk is wel dat de aansturing moet komen van al dan niet verslaafde gebruikersters zelf.
Wat we inmiddels wel weten krijgt U hier op scherm.

Regelgeving

Elke zichzelf respecterende gebruikerster organisatie zal streven naar opheffing van het verbod op gebruiken.
Dit wordt gezien als vrijheid van levensbeschouwing.
Het in een onverantwoorde omgeving gebruiken van krachtige bewustzijnsbeÔnvloedende middelen leidt tot grote ontregeling. Niet slechts van individuŽn, ook van levensgemeenschappen.
(Kijk alleen maar even naar het percentage verslaafden in penitentiaire inrichtingen.)
Legaal maken betekent niet dat er maar raak gebruikt wordt. Zonder toegesneden regulering gaat het niet. Daarvoor zijn deze middelen echt te riskant. De ironie is echter dat het verbod op gebruiken die regulering niet mogelijk maakt laat staan afdwingbaar.

Deze middelen beschikbaar stellen als medicijn voor hen die eraan verslaafd zijn geraakt en niet kunnen of willen(!) af afkicken zou al veel oplossen.

Voor diegenen die er gewoon kennis mee willen maken moet dat mogelijk blijven.
Echter wel in een verantwoorde omgeving waar de risico's bekend zijn en zorgvuldig afgewogen kunnen worden.

Uitvoeringspraktijk

Plaatselijk zal afgesproken moeten worden waar gebruikt en verstrekt mag worden (binnen de mogelijkheden van de regelgeving beleidsafspraken over een realistische hoeveelehid en de vervolgingsprioriteiten)

Plaatselijk zullen ook geen situaties geschapen mogen worden of in stand gehouden blijven die mensen als het ware een verslaving in drijven.
Tot onze grote ongerustheid is hier wel sprake van.
De korting op de Abw toeslag (5% ipv de maximale 20% minimumloon) bij mensen zonder vaste woon- en verblijfplaats is ons een onbegrijpelijke gruwel. Nog afgezien van het feit dat velen best in staat zijn te betalen geeft het volume van inmiddels vast wel meer dan driehonderd 'kortingen' op de Abw toeslag en het aantal beschikbare passantenbedden (92 + 20(?)) toch wel te denken. Zou het OM hier niet iets mee kunnen?

Beheer & beschikbaarstelling

Wij zijn op dit moment een vereniging zonder statuten en zijn van plan ons zo in te schrijven. Die hoofdelijke aansprakelijkheid verandert bij verantwoord werken niet zoveel.

Met dit KVK boterbriefje kunnen we het betalingsverkeer regelen.

Wij hopen dat dat in mei geregeld zal zijn.

Wij realiseren ons verduveld goed dat geld en verslaafd zijn extra beheerrisico geven.
Wij stellen U daarom voor ons over een aantal jaren tenminste het vruchtgebruik te geven van de ter beschikking staande middelen (vanaf 1-1-2000?).
Dat betekent dat we tenminste al een beetje aan de gang kunnen en de met amendement AD uitgetrokkenen middelen ook ingezet worden.
Omdat zorg schaars begint te worden, de rapportage over de stand van de economie gewoon weg niet waar kan zijn met de opkomst van een penitentiair industrieel complex, zouden we graag willen meewerken aan een financiele structuur die duurzaam is.
Ook wanneer dit geld wel overgedragen wordt in eigendom dan nog stellen we het op prijs een duurzame financieringsstructuur tot stand te brengen, omdat wij niet geloven dat alle aangegane verplichtingen ook werkelijk in de macroeconmische verslaglegging meegenomen zijn (Wij dnken hierbij aan de wel erg lichtvaardig toegepaste mentale verwoesting die detentie tenslotte nastreeft).
Het is ons niet bekend of daarmee een wijziging van Algemene Subsidie verordening noodzakelijk is (niet meer dan 15 % eigen vermogen).

Predikherenstraat

Dit pand heeft ooit ter beschikking gestaan en mogelijk kan dit weer ter beschikking komen.
Het kunnen vinden van een aanvaardbaar! pand in de binnenstad zal geen eenvoudige zaak zijn.
Wij realiseren ons echter heel goed dat een op een stapeliing van functies tot problemen zal leiden.

Te lang wachten zal echter betekenen dat dit pand niet meer beschikbaar is.


© jj ruiter utrecht 2000

Vanaf ache en twintig april 2000 (22:00) maal opgevraagd