Beste mensen,

Heel erg bedankt voor de morele ondersteuning die we van jullie gekregen hebben. Die hebben we hard nodig gehad. Dit is de tweede kwartaalbrief. Als Web pagina leest ie het handigst. Er zijn inmiddels interessante ontwikkelingen:

'gratis' gekontroleerde heroÔne aanvulling op de methadon verstrekking
kaatstraat
Het Utrechtse onderdeel van dit landelijke regeringsexperiment draait nu. Voor dit proefje zijn hier 3 x 25 mensen nodig. Eenderde daarvan is inmiddels geselekteerd. Zes mensen zijn nu klant op de Kaatstraat. Vijf moeten nog een halfjaar wachten en zeven krijgen een jaar lang helemaal niets.

wet- en regelgeving
strafrechtelijke 'opvang' verslaafden
We hebben inmiddels vernomen dat de voorbereidingen om die linke SOV (verantwoord) uit te voeren in volle gang zijn.
bestuurlijke ophouding
De APV is aangepast om bestuurlijke ophouding deze zomer mogelijk te maken .
klachtrecht
klachtenprocedure GG & GD
Staat niet in het straatcompas vermeld. De klachtencoŲrdinator is overigens mevrouw Jansdam. De bereikbaarheid is voor verbetering vatbaar. De klant is te afhankelijk om te kunnen klagen.
legalize!
Op zaterdag 27 mei 2000 is in Amsterdam de vierde Street Rave gehouden om drugs uit de illegaliteit te halen.

meepraten
WMCZ (wet medezeggenschap cliŽnten zorginstellingen)

Zou er ooit nog een cliŽntenraad in het IHC en De STOEP komen? Zodat er overleg op gelijkwaardige voet mogelijk is?
BinnenPlaats

Het project BinnenPlaats heeft drie gesprekken gevoerd met mensen uit de doelgroep. Wij zijn de enige groep die er elke keer was. Bij de wijkgesprekken in juni over de plek voor de hostels is het ons gelukt op bijna elke bijeenkomst aanwezig te zijn. Adri heeft daar de ruigste bijeenkomsten van op zijn dak gekregen. Maar het positieve effect van draagvlakverbreding weegt niet tegen dit ongerief op.
beheergroep STOEP
Adri en Jacques zijn uitgenodigd deel te nemen aan de vergaderingen. Ook Klien neemt daaraan deel.
kollega's
MDHG (Utrecht) en Riet cs zijn samengegaan . Die heten inmiddels de Stichting Gebruikersdelegatie Onafhankelijke Utrechtse Druggebruikers. Wij hadden ons al eerder op vier mei ingeschreven als vereniging zonder geschreven statuten. Er ligt veel werk te doen. Zonder dat daar vooralsnog faciliteiten voor vrijgegeven worden (ze zijn er wel). Predikherenstraat!
Op zevenentwintig april hebben we bij de MDHG in Amsterdam de video War on drugs bekeken. Die gaf een heel schokkend overzicht.
Landelijk Overleg Gebruikersgroepen
Op twintig april in Amsterdam en op zes juli in Rotterdam.
faciliteiten (een heel lang lijntje)
Voor een periode van vier jaar zijn middelen beschikbaar. Daarvan is nu een halfjaar voorbij met zo grote onkunde om ook maar iets ter beschikking te stellen dat wij ook denken aan onwil. Kwestie van prioriteit.

met vriendelijke groet,
jjr namens Jacques Reyntjes, voorzitter HDGU


zaterdag ťťn juli tweeduizend (17:00): maal opgevraagd© jj ruiter utrecht 2000