maandag twaalf september 2005 elf uur (12-09-2005 11:00h)

                           begraafplaats     Tolsteeg         Jacques        

                          opaalweg 3523 utrecht Map24     lokatiekaartje opaalweg

HDGU                                              

vanaf 1 juni 2004 twaalf uur drie centra 7x24 uur open " Rijnkade dicht "

| |
UN
communications for a sustainable future
mailinglist homeless
feantsa [Fédération Européenne d'Associations Nationales Travaillant avec les Sans Abri]
North American Street Newspapers Association
Big Issue International
International Network of Street Papers
straatkranten
emmaus
salvation army
cc

nvvb
Autonoom Centrum opvang illegalen
blijf van mijn lijf huizen
consumer run
illegalen
FO
harddrugusers

leger des heils
vrouwenopvang fiom huizen
wegloophuizen psychiatrie
huiskamer - kreatief - - nachtpassage - - sport - - voedseluitdeling
Amersfoort
Amsterdam
brussel BE
Den Haag
Helmond
Nijmegen
Rotterdam
Utrecht
mm

links bewonersinitiatieven stad utrecht:

bocp

svu
© jj ruiter utrecht 2000
bezoekers:


?