Utrecht,  24 november 2005

Postbus 2423

3500 GK  Utrecht

Telefoon: 030 – 286 33 45

Fax:030 – 286 32 63

E-mail: communicatie.gggd@utrecht.nl


 

 

KOUDWEERREGELING VOOR HET EERST IN DIT SEIZOEN VAN KRACHT

 

De GG&GD Utrecht stelt de koudweerregeling in werking met ingang van donderdagavond 24 november 2005, 21.00 uur. In verband met de voorspelde koudeperiode verwacht de dienst dat de regeling een aantal dagen van kracht zal zijn. Het is de eerste keer in de winter van 2005/2006 dat de koudweerregeling wordt ingesteld. Dit gebeurt als de gevoelstemperatuur overdag onder nul is en het ernaar uitziet dat dit tenminste drie dagen zal aanhouden. Om te voorzien in korte periodes van felle kou geldt de koudweerregeling sinds vorig jaar ook als de gevoelstemperatuur gedurende twee dagen overdag of ’s nachts onder min drie graden is. En ook als er sprake is van een gevoelstemperatuur onder min vijf graden overdag of ’s nachts gedurende tenminste 24 uur.

 

De GG&GD Utrecht laat alle betrokkenen weten dat de regeling van kracht is. De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) is verantwoordelijk voor de voorbereiding, de organisatie, de financiën en de evaluatie. In het winterseizoen ’04–‘05 is de Koudweerregeling zeven keer afgeroepen door de GG&GD. De eerste keer was op 17 december, de laatste keer 11 maart en de langste periode was van 12 februari tot 9 maart (25 dagen). In totaal is de Koudweerregeling gedurende 55 dagen van kracht geweest. De coördinatie van de uitvoering was in handen van de Sleep-Inn, die samen met de NOIZ (Nachtopvang in Zelfbeheer) zorg droeg voor ruim 3000 overnachtingen. Het Smulhuis regelde dankzij vele vrijwilligers samen met de Zorgcentra een kleine 5000 maaltijden. Overdag vonden daklozen een warme ontvangst bij het Catharijnehuis en het Centrum Vaartserijn. Alle betrokken instellingen vonden dat de Koudweerregeling goed werd uitgevoerd en dat er voldoende plaatsen beschikbaar waren.

 

Besloten is dat DMO en GG&GD eind november 2005 samen met belangenbehartiger de Stichting Straatadvocaat en hulpverleners op zoek gaan naar buitenslapers. Bij temperaturen onder tien graden is het onverantwoord wanneer deze mensen toch nog buiten blijven. Ook is besloten de koudweerregeling tussentijds te evalueren, bijvoorbeeld na twee keer afroepen. Zo nodig kunnen zaken dan bijgesteld worden. De belasting van het personeel van de Sleep-Inn en het Catharijnehuis tijdens de regeling – en vooral gedurende de langere periodes van koud weer – was vorig jaar erg groot. Er is afgesproken om na te gaan of instellingen elkaar bij kunnen staan via een poule van vrijwilligers. De bezoekers zijn erg tevreden over de organisatie, de beschikbaarheid van plaatsen en de maaltijden.

 

 

Noot voor de redactie:

 

Zie bijlage Koudweerregeling winterseizoen 2004 – 2005’. Voor verdere informatie Ronald Smit, GG&GD Utrecht, (030) 286 32 62

 

 

 

 

 

 

 

 

KOUDWEERREGELING WINTERSEIZOEN 2004 –2005

 

 

 

In het winterseizoen 2004 –2005 verzorgden de in de Koudweerregeling (KWR) participerende instellingen voor het volgende:

 

Sleep-Inn/NOIZ:     2944   overnachtingen

Leger des Heils:       215  overnachtingen

Vaartserijnhuis:        572  bezoekers passantenverblijf tijdens KWR

Catharijnehuis:       2750  extra bezoekers gedurende KWR

Smulhuis:              3505   maaltijden

Zorgcentra:            1300   maaltijden

 

Totaal:

Overnachtingen:     3159

Verblijf:                 3322

Maaltijden:               480

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Afroepen Koudweer

Intrekken

Aantal dagen

17-12-2004

24-12-2004

   7

27-12-2004

30-12-2004

   3

14-01-2005

17-01-2005

   3

21-01-2005

31-01-2005

 10

06-02-2005

09-02-2005

   3

12-02-2005

09-03-2005

 25

11-03-2005

15-03-2005

   4

 

Totaal

 55