de wet

klachtenregeling reclassering Nederland

klachtenregeling Centrum Maliebaan       klachtencommissie Maliebaan 47 UTRECHT +31-30-2340034
                                                                      gebruik deze link alleen indien de vertrouwelijkheid opgeheven wordt
mondeling indienen is mogelijk, ook kan een schorsing van de maatregel gevraagd worden

klachtenregeling GG&GD UTRECHT             klachtencommissie (ambtelijk secretaris B. Jansdam t/m 2001, vanaf januari 2002 mevr mr Rosemarie Schoenmakers)


klachtenregeling NEMO ( dTV-NoiZ-Snurkhuis HVR, LdH, SDU & Weerdsingel) niet beschikbaar (zij volgen het Modelreglement van de Federatie Opvang)
let op: in verband met het specifieke terrein van afhankelijkheid is aan de belangenbehartiging toegezegd dat de hostels voor wat betreft dit terrein niet onder deze [beperkt] funktionerende gaan vallen.
uitvoering?

schrijf aan

klachtencommissie Netwerk Maatschappelijke Opvang (ambtelijk secretaris J. Vermeulen)
postbus 13124
3507 LC UTRECHT