Tien beloftes. Meer woonruimte voor daklozen (ook met huurbescherming?). Armoede bestrijding. Ja, dat heeft met het Stationsgebied te maken. Twee elkaar bijtende verkeersstromen (daklozen en voorbijgangers). In dit gebied vindt veel overlast plaats door meer of minder agressief bedelen. Geheel onbegrijpelijk is dat niet. Want de verordening op basis van artikel 38 van de Algemene bijstandswet moet nog even in overeenstemming met die belofte gemaakt worden. Het gaat dan om een niet verplichte verlaging voor samenwonenden en een niet maximaal ingezette verplichte toeslag. Dat zou helpen. Er is veel gebeurd. Vier plaatsen dagopvang 7x16 uur open is echt geweldig. Om daar continuebedrijf van te maken dat moet toch niet zo moeilijk zijn? De locaties staan er en de fricties zijn niet gering. Er is echter nog meer nodig. De dagopvang moet uitgroeien naar een societeits gebeuren met de daarbij horende omgangsvormen. Met andere woorden kan verslaafd en dakloos Utrecht haar burgerrechten krijgen? Wordt er ook in de hulpverlening geluisterd? Over de advertentie voor de nieuwe taakcoŲrdinator zijn de cliŽntenraden niet gehoord. En zo'n funktie, red je dat met schaal 12 (om over elf maar niet te spreken)? Ik denk van niet. En misschien kan het dan wel met twintig uur ipv tweeŽndertig. Het verbruik van psychoactieve stoffen vraagt zorgvuldigheid. Geen arbitraire regelgeving. De Schadelijkste stoffen, nicotine en alcohol zijn simpelweg verkrijgbaar bij de kruidenier op de hoek. En de stoffen om de door de samenleving geschapen hel te overleven kunnen niet eens in de medicijnkast van de dokter? Oh ja wonen is nog steeds op de bon (voor de bescheiden inkomens).