VoorJaarsNota 2002 Gemeente Utrecht raadcommissie Ruimtelijke Ordening, Wonen, Grondzaken en Onderwijs woensdag vierentwintig april 2002 punt vijf
WONEN en ONDERWIJS wonen Het woningaanbod is relatief eenvormig. "Ik vind er niets aan" zei een nieuw gehuisveste Turk eens tegen mij. Zelf zit ik in een woningverbeter project en ben er niet ècht blij mee ("Deze koppeling van stimulering en dwang, stroop en azijn, vormt de basis onder het succes van de projectmatige woningverbetering." Pagina 65 Bijlage). Ik wil geen overlast en zou dus zaken willen uitstellen. En als er dan iets vervangen moet worden gebeurt het te sober. Dan de oneigenlijke samenwerking tussen bouwbeheer en de GGenGD. Wanneer de GGenGD een probleempje heeft helpt bouwbeheer wel even met haar dwangmiddelen. (Brochure Vangnet en advies / GGenGD.) Dat kan toch geen beleid zijn? Zo worden mensen dakloos. Overigens ook de woonvergunning en de bouwvergunning helpen om wonen onbereikbaar te maken. Beleidsmatige woonfraude (de laatste alinea van Doelgroepen op pagina 63 van de bijlage is echt onzinnig) noem ik zoiets maar. Zorg dat het product betaalbaar en in de gewenste vorm beschikbaar is. Overleg tussen de wethouders Wonen en Welzijn? onderwijs Psychoactieve stoffen worden slordiger gebruikt dan wenselijk is. De regelgeving kent een breed spectrum tussen volledig verbod en algemene verkrijgbaarheid. Jongeren zullen vroeg of laat hiermee geconfronteerd worden. Op dat moment moeten zij voorbereid zijn. Het onderwijs kan daarbij helpen met een overlappende, systematische en -indien noodzakelijk en gewenst- zelfs participerende introductie.