Tien beloftes (nr 3, 7, 8, 9 & 10). (Opvang, geen sloop zonder alternatief, meepraten, bestrijding armoede met geld, veiligheid vergroten.) Daar redden we het dus niet mee. Vanochtend is de koudweerregeling geŽvalueerd. Maar als er al gebrek aan capaciteit is, hoe wil je die dan bij koud weer inzetten? Het LdH struikelde over de gebruiksvergunning!! Ja serieus. Is een ontheffing mogelijk? De wet medezeggenschap cliŽntenzorginstellingen stamt uit de negentiger jaren van de vorige eeuw. De drie userrooms hebben ieder hun cliŽntenraad (overigens zonder reglement). Zij zijn niet geÔnformeerd over het vertrek van de taakcoŲrdinator dagopvang. Laat staan over de werving van de nieuwe. Die mag naar mijn gevoel wel hoger ingeschaald worden. Stuijfzand heeft het goed gedaan. De ontwikkeling van de regiovisie maatschappelijke opvang (inclusief verslavingszorg) strandde op de zorg van de directeur Maliebaan voor zijn budget ambulant. Het is natuurlijk wel handig als de ellende achter de geraniums daar ook blijft (en niet op straat belandt). Participatie. Bij SoZaWe kan dat al beter en de Maatschappelijke Opvang gelooft er niet in. Laat staan dat men er de noodzaak van inziet. Participerende belangenbehartiging in de MO financiert u op tijdelijke basis. De twee Straatadvocaten worden betaald, de gebruikersdelegatisten worden gesubsidieerd en aan het verbruikende rapalje besteedt u natuurlijk geen stuiver. Nou ja u luistert wel, waarvoor grote dank. Structurele, omvangrijke financiering van belangenbehartiging zal dat wat 'hulp'verlening heet beter tot haar recht doen komen. CliŽntgestuurde voorzieningen zullen ook moeite hebben met participatie, maar de cliŽnt is er tenminste thuis. HC schreeuwt om een sociŽteit De Straat. Moet u zich eens even indenken: een heel continent Afrika zou dan even een kans krijgen. Overlast op bestelling: mag het wat minder. Geen (facultatieve) verlaging op de bijstand van samenwonenden toepassen, en de (verplichte) toeslag maximeren. Het is allemaal toch al minimaal. DMO in Godsnaam aansturen. Ambtenaren inzetten die feeling hebben met hun doelgroep. Anders wordt het Link om te werken. Zorg op straat niet alleen tijdens kantoortijden, maar rondom de klok. Van gedachten wisselen met de wethouder wonen. Want het woonaanbod is uiterst eenzijdig. Er moet veel gebeuren. Het huidige aanbod is hier en daar onvolledig en ronduit slecht. Vraag en aanbod afstemmen. Sterkte