Ooit stonden we geloof ik bekend om de perfectste bevolkingsadministratie ter wereld. Sinds de Koppelingswet is die reputatie onterecht. Alleen die vreemdeling die hier rechtmatig verblijft wordt er in opgenomen. Dag bevolkingsadministratie. Op weg naar nieuwe slavernij? Natuurlijk lang niet iedereen stond erin. Zo kom je nu nog wel eens iemand tegen die hier al veertien jaar verblijft zonder in de basisadministratie opgenomen te zijn. Overigens dat ontgaat justitie niet, want justitie zoekt dat juist zo lekker voor je uit. De verordening is van een verademende kortheid. Vier Hoofdstukjes met in totaal twintig artikelen. Algemene bepalingen, Bepalingen met betrekking tot de basisadministratie, Bepalingen met betrekking tot de aangehaakte gegevens en Overige bepalingen. Artikel drie, bijlage 1. Mogelijk iets dieper aangeven. Het zullen vooral de projectteams van de Unit FinanciŽle Dienstverlening zijn die de GBA moeten raadplegn. Of alleen het Bureau Nieuwe Aanvragen? Artikel zeven en acht. Telefonische verstrekking? In een zo overdreven zwaar geridiculiseerde bescherming van dat wat publieke gegevens moeten zijn? Nee toch! Artikel negentien. Geen woord erover in de toelichting. Terugmelding. Nee, duizendmaal nee. Tenzij u een uiterst boeiend rotzooitje wilt. De definitie van de afnemer is namelijk lang niet altijd dezelfde als die van de boekhouders bij bevolking. Bij Bijzondere Doelgroepen kunnen ze u er alles over vertellen.