jj ruiter

 

Gemeente Utrecht : raadcommissie  Maatschappelijke Ontwikkeling en Volksgezondheid

woensdag zestien oktober 2002 14:00 uur

 

begrotingsbehandeling 2003

 

 

 

 

Dames en heren,

 

 

Op het gebied van de maatschappelijke opvang is veel tot stand gebracht. Er is een basale infrastructuur. Die vertaalt zich nog net niet in het vermogen om mensen snel van de straat en uit een verbruikstimulerende omgeving te halen.

 

Daarover moet met overige professionals nog stevig gestoeid worden. En dat gebeurt.

Waarvoor mijn dank.

 

Toch, er valt nog erg veel te doen.

 

Je hoeft de termen klachtrecht, medezeggenschap en kwaliteit maar te laten vallen en je hebt al drie wetten, die als ze al uitgevoerd worden niet functioneren.

 

Ook dat is ongewenst gedogen. Dames en heren, dat kost ook geld.

 

Het kortsluiten van depriverende omstandigheden levert geld op, namelijk zorgvolume dat niet afgeroepen gaat worden.

 

En institutionele zorg is duur en matig georganiseerd. Output daarvan is de zorgvuldige zorgzoeker (een term van de Stichting Straatadvocaat Utrecht). Achter deze aanduidingen van dezelfde groep komen inwoners van geheel verschillende planeten te voorschijn.

 

De draad om de kralen van de zorgketen aan elkaar te rijgen is zoek. Dat is namelijk die zorgzoeker zelf. En het begint met de aanwezigheid van een openbare bibliotheek die nog steeds onvoldoende lang open is. Is het gelukt om in de stuurgroep Zorg op straat een goed functionerende persoon van de straat te plaatsen? Toch is dat bitter hard nodig. De belangenorganisaties zijn daarin overigens wel ruim in vertegenwoordigd.

Die zorgzoeker kan nog niet eens een fatsoenlijk briefje schrijven, want waar zou ie dat moeten doen?

 

De enige dagopvang met internettoegang voor de zorgzoeker heeft Centrum Maliebaan. Toch heb ik daar zondagavond voor het eerst van mijn leven de code alt-032 moeten gebruiken om een spatie te coderen. Stimulering van zorg?

 

Dames en heren, er zullen nieuwe functies moeten komen die mensen aan het werk zetten. Pretentieloze zelfhulp. Een half minimumloon als vloer en de andere helft als er ook nog iets gedaan wordt?

Dan bent u niet goedkoper uit,  want opleiding enzovoort kost ook geld, maar wel veel beter af.

 

Dames en heren, het was mij een genoegen even met u van gedachten te mogen wisselen.